2016 december 7. 08:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja módosult:

- az Engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások fejezet 1.pontjában, az alábbira módosult a felhívás szövege:

„Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább az elvi vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolása.”

- A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások fejezet 2.pontjában az alábbiak szerint módosult a felhívás szövege:

„A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15.§ (2) bekezdése szerinti, víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt létrehozó szerződéses esetek kivételével – nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető.”

- 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben módosult az alábbi pont:

„Vízjogi engedélyköteles beruházás esetén: legalább az elvi vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolása, amennyiben a tisztított szennyvíz mennyisége nem éri el az 500 m3/év mennyiséget, úgy elegendő a jegyző, mint I. fokú vízügyi hatóság által kiadott vízügyi hatósági engedély csatolása”