2016 április 19. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás.
  1. A Felhívás 1.2. pontjában módosításra került a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 784 millió Ft-ra.
  2. A felhívás 3.2. Projekttel kapcsolatos szakmai elvárások energiahatékonyságot érintő fejlesztések pontjának támogatást igénylők területi szereplőkre vonatkozó elírása módosult.
  3. A Felhívás 3.8 Önerő pontjából törlésre került a következő rész: 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek részére:

a) a központi költségvetési szerv,

b) a helyi önkormányzat és

c) az önkormányzati társulás.

Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában megadandó információk között kell szerepeltetni.

Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében kerülnek meghatározásra.  

  1. Módosult Szekszárd Megyei Jogú Város és Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatás maximum összege, valamint a benyújtási határidő záró dátuma.