2020 július 30. 15:30
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című (EFOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
A felhíváshoz kapcsolódó kitöltőprogram később kerül módosításra.
1.) Módosult a Felhívás 1.2. „A rendelkezésre álló forrás” pontja:
Eredeti szöveg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
65 204 234 848 Ft.
Módosult szöveg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
72 465 276 290 Ft.
2.) A Felhívás 3.5.2. „A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” pontjához a 7. és 8. számú lábjegyzet került beszúrásra.