2020 március 20. 12:15
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című (EFOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

A felhíváshoz kapcsolódó kitöltőprogram később kerül módosításra.
 
1.) Módosult a Felhívás 1.2. „A rendelkezésre álló forrás” pontja:
Eredeti szöveg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
60 959 621 697 Ft.
Módosult szöveg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
65 204 234 848 Ft.
 
2.) Módosult a Felhívás 7. „További információk” pontja:
Az alábbi szövegrész törlésre került:
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.  [12]