2020 január 22. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című (VEKOP-7.2.3-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2. A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu -ra.
3. A Felhívás 3.4.1.1. 2) pontjában  „A praxisközösségben dolgozó szakemberek által elvégzett képzések” c. számszerűsített szakmai elvárás esetében módosult az igazolás módja az alábbira: „Képzés elvégzését igazoló dokumentum vagy az EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott, a praxisközösségi működéshez kapcsolódó felkészítés(ek)en történő részvételt igazoló dokumentum”.
4. A Felhívás 3.4.2. pontjából törlésre került az alábbi: „A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem százaléka, a projekt összköltségéhez viszonyítva”
5. A Felhívás 3.7.1. pontjában az „Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma” c. indikátor definíció pontosításra került.
6. Módosult a Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
7. A Felhívás 5.6. pontjában módosításra került az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség, valamint pontosításra kerültek a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások.
8. A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.
9. A Felhívás 8. pontjában a Felhíváshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok aktualizálásra kerültek.
10. A Felhívás mellékletét képező „Általános iránymutatás a praxisközösségi működés és többletszolgáltatások kialakításához, működtetéséhez” c. melléklet I/9. alpontja módosításra került.