2019 május 31. 12:30
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című, MAHOP-2.2-2016 kódszámú felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 1., 2., 11. és 16. számú melléklet módosításra került.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a már benyújtott, jogosultsági és/vagy tartalmi vizsgálat alatt álló, illetve a már támogatói okirattal rendelkező támogatási kérelmek esetében is figyelembe vételre kerülnek a jelen módosítások, kivéve a 3.4.1.1. fejezet ÉNGY 21. munkanemre vonatkozó, valamint az 5.7 fejezet és a 2. sz. melléklet módosításai, amelyek a jogosultsági döntéssel még nem rendelkező támogatási kérelmek esetén – kizárólag a Támogatást Igénylő kérelmére – vehetőek figyelembe.

Módosított mellékletek:

1. sz. melléklet – Benyújtandó dokumentumok listája

2. sz. melléklet – Támogatható gépek és eszközök jegyzéke

11. sz. melléklet – Önellenőrzési lista

16. sz. melléklet – Pojekt illeszkedése excel sablon

 

A felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

3.3. Nem támogatható tevékenységek

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája

8. A felhívás szakmai mellékletei

 

Részletek itt