2019 április 25. 13:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja

Felhívjuk a  Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 
- a Felhívás 3.4.1.1. pontjában módosul a képzések megvalósításának ideje: a szolgáltatást 2022. december 31-ig folyamatosan, az éves képzési ütemtervnek megfelelően kell biztosítani,
- a Felhívás 3.4.1.1. pontjában pontosításra került a képzésről való kiértesítés módja,
- a Felhívás 3.5.2. pontjában változott a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam, a módosítás után: 2022. december 31.,
- a Felhívás 5.6. pontjában pontosításra került a konvergencia szabályok alkalmazása,
- a Felhívás 6.1. pontjában kiegészítésre került az első kifizetési kérelemkor benyújtandó mellékletek listája,
- a Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel,
- a Támogatói Okiratban és a Jogkövetkezmények mellékletben a Felhívás módosításai átvezetésre kerültek,
- a Felhívás 2. számú melléklete (Éves képzési ütemterv) excel formátumban került közzétételre, változatlan tartalommal.

A pályázati dokumentáció módosulása a Támogatást Igénylőket hátrányosan nem érinti.

Tájékoztatjuk a Támogatást Igénylőket, hogy a már benyújtott, jogosultsági és/vagy tartalmi vizsgálat alatt álló, illetve támogatott támogatási kérelmek esetében jelen módosítások is figyelembe vételre kerülne.