2017 április 11. 16:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás. A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete a célterületenkénti bontás tekintetében módosult

A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a Tananyagfejlesztés szövegrésszel.

A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet 1. Közös elvárások az I-IV célterület esetében alfejezetének ej); ek); el) g) pontja kiegészítésre került. Az f); i); j) pontok módosultak. A 2. További elvárások az I. célterület esetében alfejezet c) és f) pontja módosult, a g) pont törlésre került. A 3. További elvárások a II. célterület esetében alfejezet b) pontja törlésre került, e) pontja módosult. A 4. További elvárások a III. célterület esetében az a) pont módosult. Az 5. IV. célterület esetében alfejezet esetében is az a) pont került módosításra, a b) pont pedig törlésre került.

A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet alábbi bekezdése módosult:

„A projekt fizikai befejezésére 2020. december 31-ig tartó időszak áll rendelkezésre, azzal, hogy támogatást igénylő köteles a II. célterület esetében a fenti időpontot követően is, de legkésőbb 2023. július 31-ig biztosítani a képzést, amennyiben a 3.1.1 fejezetben szereplő műveletek kedvezményezettjei részére a képzési kötelezettségük teljesítése ezen időpontig nem biztosítható.

Módosult a 3.7.1. Indikátorok fejezet.

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet kiegészült, továbbá a További benyújtási feltételek alfejezet módosításra került.

A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet módosításra került.

A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosult.

A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 1.Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok pontja kiegészült: „A Felhívás 4.1. pont utolsó bekezdése szerinti hozzájárulás”. A 3.Tartalmi értékelési szempontok adható pontszámaiban történt módosítás.

A 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet „Az I., III. és IV. célterület esetében a közvetett kedvezményezettek 3.4.1.1 fejezet 2. pont c), 4. pont a), 5. pont a) alpontjaiban meghatározott hozzájárulását az elszámolható költség kalkulációba kötelező beszámítani (levonni)” bekezdése törlésre került.

Az 5.5. Az elszámolható költségek köre, az  5.6. Az elszámolhatóság további feltételei, továbbá az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezet módosításra került.

A 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet Közös szabályok I-IV. célterület esetében alpontja módosult.

A 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet módosult.

A 7. További információk pont kiegészült két bekezdéssel:

A II-IV. célterület esetében, amennyiben a 4. számú mellékletben meghatározottaktól eltérően a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján egyes képzések az egyéb szakmai képzések helyett egyéb képzésként, illetve az egyéb képzések egyéb szakmai képzésként kerülnek engedélyezésre, az nem érinti az érintett képzés támogathatóságát.”

„Amennyiben a közvetett kedvezményezett vidéki térségben működő középvállalkozásnak minősül úgy a képzés elszámolható költségének 40%-át, amennyiben a közvetett kedvezményezett vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozásnak minősül úgy a képzés elszámolható költségének 30%-át önerőből szükséges fedezni.”