2017 november 28. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás alábbi pontjai módosultak:

- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV. Általános követelmények alfejezetének 8. és 9. pontja módosult.

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet 1. pontja módosult.

- Az 5.1. A támogatás formája fejezet harmadik bekezdése, valamint a II. A támogatás folyósítása alfejezet 1. pontja módosításra került.

- Az 1. számú melléklet Tematikus előíráscsoport 1. 18. pontja módosult.

- A 18. számú melléklet zöldtrágyanövény fogalma módosult.

- A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.