2017 július 18. 14:00
Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” elnevezésű (VP4-10.1.1-16 azonosító jelű) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezet módosult: „A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 67 milliárd Ft.”
- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV. Általános követelmények alfejezetének (2) pontja, a IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai alfejezet (3. ag) pontja. Módosult továbbá a XII. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai fejezet (2a) bekezdése.
- Az 5.1. A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet (a) és (b) pontjából törlésre került a következő szövegrész: „bevont és nem bevont területekkel egyaránt”. Módosult továbbá a b) pont.

Beszúrásra került az 5.1. A támogatás formája fejezetbe a következő bekezdés: „A (2) bekezdés szerinti feltételek mentén élőhelyfejlesztési beruházással megvalósított kötelezettségvállalással érintett terület jelen felhívás feltételei alapján tovább támogatható, azzal, hogy a jelen felhívás egyéb előírásait a kötelezettségvállalás végéig be kell tartani, különös tekintettel a legkisebb támogatható területek vonatkozásában.”

A Támogatói okirat című dokumentum alábbi pontjaiban történt módosítás:
- A 4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei  Általános követelmények fejezet 2. pontja. A IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai fejezet 3. ag) pontja, továbbá a XII. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai fejezet 2. és 2. a) pontja.

A 18. számú mellékletben (Fogalomtár) szereplő 85. területi puffer (tolerancia) fogalma módosult.