2017 május 12. 13:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás. A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a következő bekezdéssel: „A választható előíráscsomagokra vonatkozó feltételeket a jelen felhívás 5.1. fejezet 2. pontjában leírtak esetén is be kell tartani.”

- Az 5.1. A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet kiegészült a 2. ponttal.