2017 április 12. 12:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV. Általános követelmények alfejezetének 2. pontja, valamint A XII. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai alfejezet módosult.

- A felhívásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

A 12. számú és 15. számú mellékletben átírásra került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve. A 17. a. számú melléklet Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei táblázatának 8. pontja módosult. A 18. számú melléklet kiegészült a részleges kizárás és a területi puffer fogalmakkal.

Módosult továbbá az Támogatói Okirat dokumentum.