2020 november 2. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.
A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások X. Ellenőrzés bekezdésének 12. pontjában pontosításra került, hogy állatsűrűség számításánál „összterület” vonatkozásában mely területek kerülnek figyelembevételre:
„(12) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása valamennyi releváns tematikus előíráscsoport esetén úgy kerül megállapításra, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek támogatott összterülete (VP-4-10.1.1-15 kódszámú ”Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok, VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő legeltetéses gyepgazdálkodás támogatása, a VP-4-11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő gyepgazdálkodási földhasználati kategóriában támogatott gyepterület (kaszáló és legelő), ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram), valamint az adott tematikus előíráscsoportban előírt állatsűrűség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatást igénylőnek a különböző tematikus előíráscsoportokban előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez szükséges. Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy az adott intézkedés keretében meg nem felelés kerül megállapításra”
•        A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások - II. Kötelezettségvállalások - Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek (1) pontjából törlésre került a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú mellékletére történő hivatkozás.
•        Az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum a felhívással összhangban módosult.