2020 november 6. 12:00
Módosult az „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

·         A Felhívás teljes szövegében a „www.szechenyi2020.hu” hivatkozások „www.palyazat.gov.hu”-ra módosultak.

·         Az 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezetben 1,76 Mrd Ft-ról 1,81 Mrd Ft-ra módosult a felhívás keretösszege .

·         A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások   fejezet  I. C. bekezdésében módosult a mezővédő fásítások esetében támogatható terület fogalma.

·         A felhívásból törlésre került a 2. számú melléklet (Támogatási összegek). A módosításból adódóan módosultak a mellékletek számozásai, valamint a felhívás 2. számú mellékletére történő hivatkozások is.

·         A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben egy új benyújtási időszak (2020. november 16. – 2021. december 31.), valamint ehhez kapcsolódó új értékelési határnapok kerültek feltüntetésre, ezáltal a felhívás keretében ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.

·         Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben  megemelkedtek a felhívás keretében támogatott tevékenységek egységköltségei.

·         Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet  módosítása alapján a 2020-ban megemelkedett támogatási összegek a november 16. után benyújtott támogatási kérelmek esetében kerülnek alkalmazásra.

·         A felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosultak a „méhlegelőnek alkalmas fa- és cserjefaj”, valamint a „védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta” fogalmak.

·         A felhívás 5. számú mellékletében módosult a méhlegelőnek alkalmas fa- és cserjefajok listája.

·         A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.