2018 június 21. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) módosítását követően a felhívás 3.4.1.1. 1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. A, B és C bekezdéséből törlésre került a fásítás telepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség.
  • A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. C. fejezetben módosultak a mezővédő fásítás létrehozásának feltételei.
  • A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében kiegészítésre került a 4.2          Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet.
  • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben megváltoztak a kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó szabályok.
  • A 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben pontosítva lettek a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek.
  • Az Evt. módosítását követően a Fogalomtárban (1. számú melléklet) módosult: az erdészeti nyilvántartási térkép, fás szárú energetikai célú ültetvény, fásítás bejelentése és az igazolt származású gyümölcs szaporítóanyag fogalma.
  • Módosult a Művelettípusok szakmai követelményei (3. számú melléklet), a Hatósági Bizonyítvány (5. számú melléklet) és a Jogszabályok gyűjteménye (8. számú melléklet).
  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.