2016 április 27. 08:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az adminisztratív terhek csökkentése” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú) kiemelt felhívás.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat (továbbiakban: KÖFOP ÉFK) 1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozattal történt módosítása keretében a KÖFOP ÉFK 1. g) határozati pontja kiegészült a Digitális Jólét Program vonatkozásában, melynek megfelelően a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” című fejezetben rögzítésre került, hogy az e-közigazgatási és közigazgatás-szervezési szempontú vélemény mellett szükséges a KÖFOP keretében finanszírozni tervezett projektek támogatásáról szóló döntés meghozatala előtt a 2012/2015 (XII. 29.) Korm. határozat szerinti vélemény Irányító Hatóság vezetője általi kikérés is.

A Felhívás 5.4 fejezetében pontosításra került az előlegigénylés folyamata, valamint elszámolhatóvá vált a bútorbeszerzés, illetve bérlés, melynek szabályai az 5.5 „Az elszámolható költségek köre” és 5.7 „Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások” című fejezetekben kerültek meghatározásra.

A Felhívás 5.5 „Az elszámolható költségek köre” című fejezetben meghatározásra került a Saját teljesítés keretében elszámolható költségkategóriák költségtípusainak köre, továbbá átstrukturálásra került az elszámolható költségek előkészítés, megvalósítás közvetlen és megvalósítás közvetett költségeinek megfelelően.

Pontosításra került továbbá az indikátorok célértékeinek, valamint a költségvetés megadásának feltételei.

A Felhívásban a technikai módosítások átvezetésre, és az adminisztratív hibák javításra kerültek.

A módosítás a Felhívás alábbi pontjait érinti:

  • 3.5.1 Indikátorok
  • 3.2 A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
  • 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
  • 5.4 Előleg igénylése
  • 5.5 Az elszámolható költségek köre
  • 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
  • 5.8 Nem elszámolható költségek köre
  • 4. számú melléklet - a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat - 1 prioritás kivonat
  • 5. számú melléklet - Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája