2017 november 27. 16:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-13.2.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás alábbi pontjai módosultak:

- A 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet módosult

- A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I.Általános követelmények pontjának 3. alpontja módosult: „A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó Gazdálkodási Napló adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH).”

- A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet III. Kötelezettségvállalások pontjának 2. alpontja módosult. A IV. Célterület specifikus előírások pont 1. alpontja az alábbiak szerint módosult: „A projekt fizikai befejezésétől a fenntartási időszak végéig a támogatásra jogosult köteles a partmenti vízvédelmi pufferzónát az alábbiak szerint fenntartani.”.

A 2. alpont módosítása a következő: „A projekt fizikai befejezésétől a fenntartási időszak végéig a támogatásra jogosult köteles a vizes élőhelyet az alábbiak szerint fenntartani”.

- A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet V. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok pont 14. alpontja pontosításra került. A 15. alpont e.) bekezdése módosult: „2022. vonatkozásában: 2021. december 31.”

- A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet VII. Ellenőrzés pontja kiegészült.

- Az 5.1. A támogatás formája elnevezésű fejezet következő bekezdése módosult: „A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.”

- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet módosult: A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány kifizetési igénylés benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.

A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

A Felhívásban és a Támogatói Okiratban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.