2017 január 5. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-4.4.2.2-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A felhívásban, a Támogatói Okiratban, valamint a 3. számú mellékletben az alábbi módosítások történtek:

A felhívásban és a Fogalomtár mellékletben a fenntartási kötelezettség vonatkozásában a „pénzügyi befejezés” kifejezés „megvalósítás befejezés”-re módosult.

A fogalomtár kiegészítésre került a „projektmegvalósítás befejezése” fogalommal.

A felhívás 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége fejezetében szereplő információk módosultak.

A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások I. fejezet 3. pontja kiegészítésre került, mely következtében a felhívás további melléklettel (5. számú melléklet) bővült.

A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. fejezet környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó előírásai módosításra kerültek.

A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások V. fejezet 15. pontja módosult.

A 4.1. Támogatást igénylők köre, illetve a 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetek módosultak.

A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája című fejezet az alábbi alfejezetekre tagolódott:

  • 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája,
  • 6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája,
  • 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája.

A 6.1. alfejezet tartalma módosult.

A Támogatói Okirat a felhívás módosításai tekintetében került módosításra.