2017 február 17.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés” című (KEHOP-1.1.0 kódszámú) kiemelt Felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 9-től 2020. december 31-ig lehetséges.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosításai az alábbi pontokat érintik:

  • preambulum
  • 1.2.
  • 5.5.

Módosított fejezet száma

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

preambu-lum

a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 350 millió Ft - 4,8 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 300 millió Ft - 4,8 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

1.2.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeget a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keret (a továbbiakban: ÉFK) határozza meg, melynek összege a KEHOP-1.1.0 Felhívás esetében: 11,96 Mrd Ft. Jelen Felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8 db.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeget a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keret (a továbbiakban: ÉFK) határozza meg, melynek összege a KEHOP-1.1.0 Felhívás esetében: 14,66 Mrd Ft. Jelen Felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 11 db.

5.5.

-

In-house beszerzések költségei a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 3.6. pontjában írtak figyelembe vételével elszámolhatóak:

 

- A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott in-house beszerzések alapján kötött szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.

 

- Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.