2016 július 29. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című (TOP-6.3.3-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    Az előleg lehetséges maximális mértéke a korábbi 25%-ról 100%-ra növekedett.
 
2)    A Felhívás 1.2 pontjában a rendelkezésre álló forrás összege módosításra került.
 
3)    A Felhívás 2. pontjában az ügyfélszolgálat elérhetőség módosításra került.
 
4)    A Felhívás 3.3.2 pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.”
 
5)    A Felhívás 5.4 pontja kiegészült az alábbi rendelkezésekkel:
„Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve, ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.”
6)    A Felhívás 4.4 pontjában a 10.1 értékelési szempont kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.”
 
7)    A Felhívás 5.6 pontja kiegészítésre került az alábbi rendelkezésekkel:
„Jelen felhívás esetében e-beszerzés nem releváns.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.”
 
8)    A Felhívás 5.7 pontja kiegészítésre került az alábbi rendelkezéssel: „Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 15,5 %-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani.”
 
9)    Székesfehérvár területspecifikus mellékletének 1.2 pontja módosításra került.