2019 december 2. 15:00
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

·         Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben módosult a felhívás keretösszege.

·         A 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült az erdészeti szoftverek támogatásával.

·         A 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet módosítása alapján nem támogathatóak az N1 járműkategóriába sorolt terepjárók és a quad járművek.

·         A 3.4.1.1. III. A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások fejezet 2.) bekezdésében módosultak a  fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos előírások.

·         A 3.4.1.  III. A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások fejezet 7.) bekezdésében módosultak a traktorok beszerzésével kapcsolatos előírások.

·         A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében módosult a felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezete.

·         A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2020. december 31-re módosult.

·         Az 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezetből törlésre került a saját teljesítés támogatása.

·         Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészítésre került a nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményeivel.

·         Az 5.8 Nem elszámolható költségek köre fejezet módosítását követően nem elszámolhatóak a saját teljesítés keretében felmerült költségek.

·         A 7. További Információk fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre.

·         A Fogalomtár (1. számú melléklet) kiegészült a traktor fogalmával.

·         A 4. számú mellékletben (Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök) módosultak a felhívás keretében támogatható gépek.

·         A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.