2020 augusztus 5. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:
  • A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások IV. Követelmények fejezet 21. pontja kiegészült a következő bekezdéssel:

„Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylésében olyan mezőgazdasági táblát jelent be, amely csak részben helyezkedik el a kifizetési kérelem feldolgozásakor hatályos Támogatói Okirat szerinti kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, akkor kizárólag a tábla valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre eső része alapján jogosult kifizetésre, de csak akkor, ha a fenti feltételnek megfelelő része teljesíti a Pályázati Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások I. fejezet (1) bekezdésben foglalt minimális területnagyságra vonatkozó feltételeket. Egy mezőgazdasági tábla csak egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez sorolható be.”

  • A felhívásban a "www.szechenyi2020.hu” hivatkozások "www.palyazat.gov.hu"-ra módosultak.
  • A felhívás  7. További Információk fejezetében az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások átvezetésre kerültek.
  • Az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum a felhívással összhangban módosul.
  • Fentieken kívül a felhívás sablon változásaiból adódó technikai jellegű módosítások történtek.