2018 április 20. 14:00
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel” című (GINOP-8.1.1-16 kódszámú) Hitelprogram Termékleírásában 2018. 04.23-i hatállyal az alábbi főbb módosítások történtek:
  • Módosult a hitelprogram keretösszege
  • A 651/2014/EU bizottsági rendelet módosulása miatt módosult a Hitelprogramból kizártak köre, valamint a Támogatáshalmozódási szabályok
  • Pontosításra került az innováció, illetve az adaptív innováció fogalma
  • Az Elszámolható költségek köre kibővítésre került az adaptív innovációhoz kapcsolódó költségek körével
  • Módosult az elszámolás módja
  • Módosításra került a projekt fedezeti elvárása
  • Pontosításra került a speciális „adósságszolgálati tartalék számla” fedezeti elvárása.