2017 augusztus 10.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel” című (GINOP-8.1.1-16 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi módosítások történtek:

A Termékleírás vonatkozásában

  • Egyéb kizárások fejezet 10. ’f’ pontjában a pályázati felhívás azonosító száma pontosításra került;
  • egyéb kizárások fejezet 11. ’n’ pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint:

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, kivéve a jelen Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokat;

  • a fedezettség elvárt mértéke módosításra került 50%-ra (100%-ról).

A Hitelkérelmi nyomtatvány vonatkozásában:

  • a 2. sz. melléklettel egészül ki, mely Általános tájékoztatót tartalmaz az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramokhoz kapcsolódó személyes adat kezelésről.

A módosított Termékdokumentáció  2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

A fenti módosítások a folyamatban lévő hitelkérelmek vonatkozásában az alábbiak szerint alkalmazandók:

  • A már benyújtott, azonban még el nem bírált hitelkérelmek vonatkozásában minden esetben a módosított termékdokumentációban lévő szabályokat kell alkalmazni. A Hitelkérelemben megjelölt feltételek (pl. biztosítékok) módosítása hiánypótlás vagy  tisztázó kérdés keretében lehetséges, amelyre válaszul a Hiteligénylő nyilatkozni köteles a módosítási igényéről.
  • Amennyiben a Hiteligénylő hitelkérelme pozitívan került elbírálásra, azonban a szerződés megkötésére még nem került sor, akkor a Kölcsönszerződést az eredeti bírálatnak megfelelően lehet megkötni. A Hiteligénylő a Kölcsönszerződés megkötését követően kezdeményezheti annak módosítását, amelyre már a módosított Termékleírásban illetve Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.
  • A korábbi Termékleírás illetve Eljárási Rend alapján már megkötött Kölcsönszerződések esetében az Adós jogosult a Kölcsönszerződés módosítását kezdeményezni, amelyre már a jelen Termékleírásban illetve Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.