2021 július 22. 14:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében,valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2020. december 23-i 2020/2220 Rendelet által bevezetett átmenetei időszak szükségessé teszi a felhívás újranyitását.

Az újranyitás célja annak biztosítása, hogy a felhívás szerinti célkitűzések teljesítése biztosítva legyen egy kiegészítő átmeneti projekt keretében a 2021-es és 2022-es átmeneti időszakban.

  1. A fentiekre tekintettel a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forintra emelkedik és a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége 2025. december 31-re kitolódik.
  2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, melyre tekintettel frissítésre kerültek a felhívás vonatkozó pontjai.