2017 július 31. 16:15
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” című (EFOP-1.5.1-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

I. Módosul a 4.3 A Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezet az alábbiak szerint:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1. napjától 2017. szeptember 29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. július 1. – 2017. augusztus 15.

2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 29.