2016 május 23. 12:30
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP-4-10.2.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában, mely az alábbi pontokat érintette:

•          A felhívás 3.2./I.1. és  3.2./IV. 3. pontjaiban két jogszabály nevének javítása volt szükséges: 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről,

•          A felhívás 3.2./IV. 7. pontjában egy hibás jogszabályi hivatkozás javítása volt szükséges:  „…..809/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikkében foglaltakat….”

•          A Felhívás 4.4. fejezetében a hiánypótlásra vonatkozó mondat átszövegezése volt szükséges: „Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra.”

•          A Támogatói Okirat javítása volt szükséges a fenti módosítások miatt, illetve egy egységes támogatói okiratokat érintő módosítás került átvezetésre (új aláírás).