2017 február 13. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.-15 kódszámú) felhívás és dokumentációja

A módosítás az alábbiakat érinti:

A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások III. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok fejezet 6. és 12. pontja, valamint az V. Vis maior fejezet módosult.

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet kiegészült a következő szövegrésszel:

„Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.”

A 4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezet 10. pontja kiegészült az alábbiakkal:

„b. a felhívás 4.1. pontjának utolsó bekezdése szerinti hozzájárulás”

A mellékletek sora a 11. számú melléklettel bővült.