2018 július 16. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című (KEHOP-5.3.1-17 kódszámú) felhívás.

A Felhívás 1.2. fejezetében (A rendelkezésre álló forrás) 25,07 milliárd Ft-ra került csökkentésre a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg.

A Felhívás 3.4.1.2 fejezetében (Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások) a horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos rész kiegészítésre került.

A Felhívás 4.3. fejezete (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja) kiegészült egy új (2018. év 09. hó 10. nap) értékelési határnappal

A Felhívás 5.5. és 5.7 fejezeteiben módosításra került a Projektmenedzsment és az Általános (rezsi) költségek elszámolásának módja és a százalékos korlátozás mértéke. A Projektmenedzsment és az Általános (rezsi) költség egyszerűsített elszámolási móddal számolható el, oly módon, hogy a százalékban meghatározott átalány a projekt közvetlen – Projektmenedzsment költség és az Általános (rezsi) költség nélküli – elszámolható költségeinek legfeljebb 0,806%-a lehet.

Módosult a „Támogatási kérelem kitöltési útmutató” című dokumentum monitoring mutatók kitöltésére vonatkozó része, mely szerint a fizikai befejezés időpontjára is szükséges rögzíteni valamennyi releváns monitoring mutatót.

Módosult az „Energetikai és Gazdasági Tanulmány” című melléklet, a fizikai befejezés időpontjára rögzítendő monitoring mutatók módosítása miatt.

A felhívás módosítás érinti a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése kitöltő programot, így a módosított kitöltő program megjelenéséig a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége szüneteltetésre kerül.