2017 június 26. 09:15
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás.
  • A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben, a meghirdetéskor támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 240 794 690 Ft-ra emelkedett.
  • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség módosult az alábbiak szerint:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

1.       A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.

2.       Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000,- Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000,- Ft-ot.

3.      Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, onnantól vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.