2017 október 13. 10:15
Módosultak a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-6.1.4-16 kódszámú) felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete, a 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezete, a 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezete, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Területspecifikus mellékletében az 1.2. A rendelkezésre álló forrás, az 5.1. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége és az 5.2 A támogatás mértéke, összege fejezetek.

.