2017 december 6. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 55,73 milliárd Ft-ra, valamint a keretösszeg becsült támogatástartalma 50,16 milliárd Ft-ra módosult.

2.    A Felhívás 3.1.4 Nem támogatható tevékenységek j) pontja kiegészítésre került a lábjegyzettel.

3.    Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pontja A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek támogatási kategória szerinti besorolásával. Továbbá törlésre került jelen pontból a további támogatható tevékenységekre nyújtható támogatásra vonatkozó nem állami támogatásnak minősülő rendelkezése.

4.    Módosításra került a Felhívás 3.2.4 Mérföldkövek meghatározása és az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások pontja.

5.    Kiegészítésre került a Felhívás 3.3.1 A projekt megkezdése pontja a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségekre vonatkozó rendelkezéssel.

6.    A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került a saját teljesítés keretében a bruttó munkabér és járulékaira vonatkozó rendelkezéssel, továbbá módosításra került a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatára vonatkozó rendelkezések.