2020 március 13. 08:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-5.2.1-16 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A Felhívásban a www.szechenyi2020.hu oldal hivatkozása minden helyen www.palyazat.gov.hu hivatkozásra módosult.
2. A Felhívás 3.4.1.1 pont 14) alpontja lábjegyzetben kiegészült azzal, hogy az EFOP program zárása után a szakmai elvárás nem releváns.
3. A Felhívás 3.5.2 pontjában módosult pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. június 30-ra.
4. A Felhívás 5.4. pontjában az előlegigénylés szabályai több ponton módosításra kerültek.
5. A Felhívás 5.5 pontjában az egyszerűsített költségelszámolás szabályozása esetében több technikai pontosítás történt, amely részeként elvárás, hogy akár a projektmenedzsment utazási költség és napidíj esetében a releváns alátámasztó dokumentumokban záradékolás szükséges.
6. A Felhívás 5.6 pontja kiegészült az alábbiakkal:
- Az 1. bekezdésben a Felhívás keretében támogatott projektek költségeinek elszámolhatósági határideje 2023. június 30-ra módosult.
- A piaci ár kedvezményezettek részére szóló tájékoztatójának internetes elérhetősége beépítésre került.
- A piaci ár igazolás szabályai aktualizálásra kerültek.
7. A Felhívás 5.7 pontja kiegészült az alábbi mondattal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
8. A Felhívás 7. pontja kiegészült az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaival.
9. A Felhívás 8. E. pontjából az eredményindikátorok értelmezése törlésre került, tekintettel arra, hogy időközben elérhetővé vált a PR28 és PR29 indikátorok definíciós adatlapja az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/node/57573#