2017 január 31. 12:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (kiemelt)” című (GINOP-5.1.2-15 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban:
  • 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása pont kiegészült egy plusz eb) ponttal az alábbiak szerint: "eb)            projekt megvalósulását elősegítő minőségbiztosítási tevékenység."
  • A felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások kiegészült plusz az ah) ponttal az alábbiak szerint:

„bh)      A szakmai megvalósítás 3.1. eb) pontjában meghatározott projekt megvalósítását segítő minőségbiztosítási tevékenysége ellátása tekintetében különösen az alábbi feladatok értendők:

a Nemzetgazdasági Minisztérium  mint konzorciumi partner nyomon  követi a projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását,  végzi a szakmai és pénzügyi megvalósítás alátámasztását szolgáló dokumentáció minőségbiztosítását, a megvalósítás hatékonyságának biztosítására monitoring rendszert működtet, és a szakmai megvalósítás kritikus pontok, kockázati események felmerülése esetén értékelést készít és megoldási javaslatokat készít, valamint közreműködik egyéb, a projekt megvalósítással kapcsolatos  feladatokban a konzorciumi partnerekkel.”

  • A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja kiegészült a Nemzetgazdasági Minisztériummal, mint konzorciumi partnerrel, az alábbiak szerint:

"Jelen felhívás keretében az OFA Nkft. és az IFKA Nkft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttesen jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg."

  • a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása pontja kiegészült a Kttv. szerinti jogviszony lehetősége tekintetében az alábbi módon:

„Bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan munkaviszony, Kttv. szerinti jogviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a jelen Felhívás 3.2. a) pontjában meghatározottak szerint).”

  • a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pont feltételrendszerében az alábbi kitételek kerületek be:

„Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák* költségtípusai vonatkozásában számolható el:

•           projektmenedzsment költségei;

•           projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei.

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.”

  • Továbbá az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei bekezdésben törtére került a j) pont „Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.5. pontja szerint számolható el.” és kiegészült az o) ponttal:

„o) Jelen Támogatási Szerződés keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

•           kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható

•           személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében

•           utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében

•           általános (rezsi) költségösszesítő a projekt általános (rezsi) költségei tekintetében

•           anyagköltség összesítő a projekt menedzsment és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség esetében”