2018 január 18. 08:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.7-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

I.    pontosításra került a felhívás 3.4.1.1 ag) pontja a 3.4.1.1 ad) pontra hivatkozással, továbbá a „és/vagy megváltozott munkaképességű személy esetén” kifejezéssel: „ag) A támogatást igénylőnek vállalnia kell a bértámogatási időszakkal megegyező idejű továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, az ad) pontban meghatározott hátrányos helyzetű álláskereső és/vagy megváltozott munkaképességű személy esetén pedig a bértámogatási időszak legalább felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget”;
II.    a fenti módosítással összhangban a felhívás 3.4.1.1 kötelező vállalások táblázat harmadik sorában is az 3.4.1.1 ad) pontjára való hivatkozásra cserélődött a „5. lábjegyzetében meghatározott hátrányos helyzetűek és/vagy megváltozott munkaképességű” szövegrész: „Újonnan felvett célcsoporttagok közül a felhívás 3.4.1.1. fejezetének ad) pontjában meghatározott munkavállalók aránya (legalább két fő esetén)”;
III.    a táblázat alatti „Átlagos statisztikai állományi létszám” definíciója kiegészült a „Tekintettel az elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatás ösztönzésére, a számítás során a közfoglalkoztatottak létszámával csökkenteni szükséges a végső állományi létszámot.” mondattal;
IV.    a felhívás 4.4.2.3. tartalmi értékelési szempontok 3. pontjának igazolás módja cellája kiegészült a „nyilatkozat” szóval: „NAV, KSH bevallás vagy belső munkaügyi nyilvántartás és nyilatkozat”;
V.    a közleményben szereplő III. pontban szereplő változások értelmében módosult a felhívás 2. számú mellékelte is.