2018 december 15. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban:

I.    a felhívás 1.2 pontjában a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6 milliárdról 7217 millióra módosult;

II.    pontosításra kerültek a felhívás 5.4 pontjában az előleg igénylésre vonatkozó szabályok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításával összefüggésben:
„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett számára a megítélt támogatás 25%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.”

III.    a dokumentum több pontján a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium esetében „a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162 §. értelmében 2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium”, a Miniszterelnökség esetében „a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 164 §. értelmében 2018. május 22-től: Innovációs és Technológiai Minisztérium” lábjegyzettel egészült ki a felhívás.