2017 szeptember 27.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása” című (GINOP-5.1.4-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
 • A felhívás 3.1.2.1 cj) pontja az alábbi kiegészítéssel bővült: „Amennyiben a gyakorlati képzés keretében valósul meg a munkatapasztalat-szerzés, akkor megélhetési támogatást, amennyiben képzés mellett megvalósuló foglalkoztatás keretében szerez munkatapasztalatot a célcsoporttag, munkabért szükséges biztosítani számára.”
 • A felhívás 3.1.2.1 ed) pontja kiegészült az alábbi szövegrésszel:  „, vagy annak biztosítása más foglalkoztatónál”
 • A felhívás 3.1.2.1 ee) és ef) pontja kiegészült az alábbi szövegrésszel: „(amennyiben a célcsoport számára szükséges)”
 • A felhívás 3.4.1.1 aa) pontja kiegészült az alábbi szövegrésszel: „beleértve azokat, akik a 8. osztályt befejezték, nem tankötelezettek és sem oktatási tevékenységben, sem foglalkoztatásban nem vesznek részt”
 • A felhívás 3.4.1.1 bj) pontja az alábbi módon változott: „A Felhívás keretében támogathatóak az államilag elismert szakképesítést nyújtó képzések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően - szükség esetén a szakképesítés megszerzésére irányuló szakképesítés megkezdéséhez szükséges 5-8. osztályos felzárkóztató képzéssel együttesen -, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (2) b) pontja szerinti egyéb szakmai képzések;”
 • A felhívás 3.4.1.1 bk) pontja kiegészült az alábbi szövegrésszel: „Amennyiben nem foglalkoztatás keretében valósul meg a képzés, és a képzést követően a célcsoport tagok az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkednek (nem a támogatást igénylőnél), akkor a fentiek alapján a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges bemutatni, hogy a gyakorlati képzést követően milyen módon, hol, hogyan kívánja a célcsoporttagokat elhelyezni, hogyan gondoskodik a célcsoporttagok másik foglalkoztatónál történő elhelyezéséről, hogyan biztosítja a célcsoporttagok különböző foglalkoztatóknál történő elhelyezkedésének segítését.”
 • A felhívás 3.4.1.1 ca) és cb) pontjában a „foglalkozatása” kifejezés helyet „biztosítása” szó került.
 • A felhívás 3.4.1.1 d) pontja kiegészült a db) ponttal: „A célcsoporttagok projekt keretében lebonyolított egyéni programja nem lehet rövidebb 12 hónapnál és a program keretében legalább 6 hónapos - támogatott vagy nem támogatott – foglalkoztatásának kell megvalósulnia.”
 • A felhívás 4.1 b) pontja az alábbi kiegészítést tartalmazza: „Támogatást nem igénylő együttműködő partnerként a megyei szakképzési centrumok is részt vehetnek a projekt lebonyolításában.”
 • A felhívás 4.4.2.3 pontjában az elérendő minimális pontszám 75-ről 70 re változott.
 • A felhívás 5.3 b) pontja az alábbi módon változott: „Egy bevont célcsoporttagra jutó közvetlen költség (célcsoporttag képzése, foglalkoztatása, útiköltsége és a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök) nem haladhatja meg a 2 millió forintot, a célcsoporthoz közvetlenül nem köthető költségkategóriák összege pedig nem lehet több a projekt összköltségének 20 százalékánál.”
 • A felhívás 5.5 ba), továbbá a ca) pontjában szereplő „megbízási díj”, illetve „vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével” alpont a bc), illetve da) pontba került.
 • A felhívás 5.5 c) pontja „projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége” „szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei”-re változott.
 • A felhívás 5.5. ed) pontja átkerült az ea) pontba mint „célcsoport támogatásának költségei”.
 • 5.5 pont végére az alábbi szövegrész került: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelem elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.”
 •  A felhívás 5.7 pontja kiegészült a táblázattal, mely a tevékenységek megnevezését, a hozzájuk kapcsolódó elszámolható költségeket, azok maximális, illetve minimális összegét tartalmazza.
 • A felhívás 6.1. 2) pontja pontosításra került az alábbi szövegrészlettel: és a 3.1.2.1 g) és 3.1.2.2 ca) pont alá tartozó”.
 • A felhívás 6.1 9) pontjában törlésre került az ötödik, hetedik, kilencedik, tízedik alpont. Illetve a hatodik bekezdés esetében az „azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti” helyett „az azonban a dokumentumoknak a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a projektdosszié részét képezik” szövegrész került.
 • A felhívás 6.2.1 pontja kiegészült az „amennyiben releváns” kifejezéssel.