2017 augusztus 11. 13:00
Megjelent a TOP és VEKOP felhívások mellékletét képező Pénzügyi Elszámolási Útmutató módosítása, mely által lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi TOP és VEKOP keretében megvalósuló, 1 milliárd forintot meg nem haladó támogatású projekt esetén – kizárólag utófinanszírozású elszámoló bizonylatot tartalmazó – időközi kifizetési igénylést lehessen benyújtani már abban az esetben is, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 2 %-át, de legalább a 200 ezer forintot. Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatások esetén – kizárólag utófinanszírozású elszámoló bizonylatot tartalmazó – időközi kifizetési igénylés továbbra is abban az esetben nyújtható be, amennyiben az igényelt támogatási összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

A módosított Útmutató rögzíti, hogy – a TOP 7. prioritás projektjei kivételével – valamennyi TOP és a VEKOP keretében megvalósuló projekt esetén alkalmazandó, miszerint a mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló és a kifizetési igénylés benyújtása időben elválhat, melynek következtében a már megkötött Támogatási Szerződések módosítására van szükség. Kizárólag a TOP 7. prioritása (CLLD eszköz) keretében megvalósuló projektek esetében kötelező a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg időközi kifizetési igénylés benyújtása is, de csak akkor, ha a megkötött Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat ettől eltérően nem rendelkezik.
Az Útmutató módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.