2019 március 13. 14:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP CLLD helyi felhívás sablon módosult alábbiak szerint:

1.    A támogatási szerződés szövegrészek helyett a továbbiakban támogatói okirat szerepel.

2.    Törlésre kerültek a képzési támogatás kategória alkalmazására vonatkozó bekezdések.

3.    Módosult az 5.4 Előleg igénylése c. fejezet az alábbiak szerint:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb
a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
b) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben
- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
- megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

4.    Kiegészítésre került az 5.5 Az elszámolható költségek köre c. fejezet az alábbi költségtípusokkal:

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
VII. Általános (rezsi) költség

5.    A 7. „További információk” c. fejezet kiegészült a DGPR rendeletből adódó rendelkezésekkel.