2020 január 13. 11:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:
1. A felhívás 1.2 pontjában a keretösszeg módosításra került 5 598 millió Ft-ról 5 601 millió Ft-ra.
2. A Felhívás teljes szövegében a www.szechenyi2020.hu hivatkozás www.palyazat.gov.hu-ra lett módosítva.
3. A felhívás 5.4 pontjában az építési koncesszióra vonatkozó szövegrész pontosításra került.
4. A felhívás 5.9.1 alpontjának a címe hiányzott, ezért pótlásra került.
5. Győr megyei jogú város területspecifikus mellékletében 236 410 500 Ft-ról 240 000 000 Ft-ra módosult a rendelkezésre álló keretösszeg, a maximálisan elszámolható összköltség és a vissza nem térítendő támogatás maximális összege. Továbbá a támogatási kérelem benyújtási határideje 2018. október 01-ről 2020.március 31-ig módosításra került.