2020 augusztus 4. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Zöld város kialakítása” című (TOP-6.3.2-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

1)       A Felhívás 1.2 pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg a hatályos 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozattal (éves fejlesztési keret) összhangban 32 770 millió Ft-ra módosul.
2)       A Felhívásban a www.szechenyi2020.hu minden helyen www.palyazat.gov.hu hivatkozásra módosult.
3)       A Felhívás 3.2 pont 25) alpontjához tartozó lábjegyzetben pontosításra került, hogy a 2015-ös Építőipari Költségbecslési Segédlet a felhívás megjelenésekor volt az aktuális változat.
4)       A Felhívás 3.3.2 pontjában a záró kifizetési igénylés légkésőbbi határideje 2022. december 31-re módosult. Továbbá lábjegyzetben szabályozásra került az alábbi:
„A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
5)       A Felhívás 3.5.1 pontjában a hatályos TOP alapján pontosításra került a CO14, CO37 és CO39 azonosító jelű indikátorok megnevezése.
6)       A Felhívás 5.4 pontjában az előlegigénylés szabályai a jogszabályváltozással összhangban aktualizálásra kerültek.
7)       A Felhívás 5.6 pontjában a költségek elszámolhatóságának vége 2022. december 31-re módosult, továbbá kiegészült a piaci ár igazolás szabályozásával.
8)       A Felhívás 7. fejezetében pontosításra került a GDPR rendeletből következő kötelezettségek szabályozása.
9)       A Felhívás 8. fejezetében az indikátor adatlapok elérhetőségének hivatkozása aktualizálásra került.
10)     A Felhívás mellékleteként megjelent Sopron Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint a projekt maximális elszámolható összköltsége és támogatás összege 2 868 millió Ft-ra emelkedett.

A felhíváshoz kapcsolódó kitöltőprogram később kerül módosításra.