2020 augusztus 6. 11:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című (TOP-6.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
1) A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg.
2) A Felhívás 3.5.2. pontjában a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam és a pénzügyi elszámolás végső határideje esetében egy-egy lábjegyzet került beillesztésre az alábbi szöveggel:
„A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
3) A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások.
4) A Felhívás 5.5. pontjában módosult az egyszerűsített elszámolási módra vonatkozó elvárások.
5) A Felhívás 5.7. pontjának táblázatában a „Műszaki ellenőri szolgáltatás” helyett megjelenő szöveg: „Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit”.
6) Módosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének:
• 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg,
• 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége,
• 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximuma.
7) Módosult Szolnok Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének:
• 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatott támogatási kérelmek várható száma,
• 4.3. a) alpontjában a benyújtási határidő záró dátuma,
• 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége,
• 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximuma.