2020 augusztus 7. 09:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megyei identitás erősítése” című (TOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
1. A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg.
2. A Felhívás 3.5.2. pontjában a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejéhez és a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartamhoz kapcsolódóan külön-külön lábjegyzet került beszúrásra az alábbi szöveggel:
„A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni, kivéve, ha a kedvezményezett nyilatkozott arról, hogy a határidők automatikus meghosszabbítását nem kéri. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
Továbbá kiegészült a hivatkozott pont alábbi bekezdéssel:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is – jogszabályi rendelkezéssel – három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
3. A Felhívás 3.7.3. pontja kiegészült az alábbival: „A kedvezményezett felelőssége, hogy az adatok rögzítése, illetve továbbítása megtörténjen, valamint, hogy elérhetővé tegye a résztvevőknek az adatvédelmi tájékoztatót.”
4. A Felhívás 5.4. pontja módosult, kiegészítésre került az alábbi mondatokkal:
„A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
5. A Felhívás 8. pont A) Területspecifikus mellékletek pontja kiegészítésre került Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyével, mivel meghirdetésre került Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megye területspecifikus melléklete.