2017 október 13. 11:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-17 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  1. Kiegészült a felhívás 4.3 és 6.2 pontja: „Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik.”

A módosítás értelmében a csoportok támogatói döntés nélkül is jogosulttá válnak kifizetési kérelmeik benyújtására.

2. Módosult a felhívás 3.5.1. pontja a következő mondatban: „A projekt megvalósítását a támogatást igénylő  a termelői csoportként történő elismerési döntés kézhezvételi napján saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.”

3. Módosult a felhívás 3.5.2. pontja a következő mondatban: „A támogatást igénylőnek az utolsó kifizetési kérelme alapján megállapított támogatási összeg kifizetése előtt kell igazolnia, hogy az üzleti terv első négy évére vállalt és a felhívásban foglalt kötelezettségeket teljesítette.”

4. Módosult a felhívás 4.4.2.3. (Tartalmi értékelési szempontok) fejezete: A foglalkoztatásra vonatkozó tartalmi értékelési szempont kiegészült egy lábjegyzettel: „A teljesítés igazolása először a támogatói okirat kézhezvételét követő 2 év letelte után benyújtott első kifizetési kérelem benyújtásakor történik, utána minden ezt követő kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges a benyújtást megelőző egy év vonatkozásában igazolni az alkalmazott folyamatos foglalkoztatását.” Változott a 6. tartalmi értékelési szempont magyarázata: „A tagok az elismerés tárgyát képező terméket - az alapszabályban rögzítettek szerint - a termelői csoporton keresztül az alábbi arányban értékesítik.”

5. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 2017.04.29 naptól hatályos módosítása alapján módosultak a felhívás 5.3 és 6.2 pontjában az elkülönített könyvelésre vonatkozó hivatkozások.  

6. A Fogalomtárban módosultak a „Termelési érték”, illetve a „Bizonylat teljesítési ideje” definíciók.