2016 október 6. 11:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című (KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás keretében:

  • meghosszabbításra került a támogatási kérelem benyújtásának határideje 2016. augusztus 12-ről 2016. december 12-re
  • változott a projekt tervezett keretösszege 6,90 milliárd Ft-ra
  • elszámolhatóvá vált a képzésen résztvevők helyközi utazási költsége

 

A módosítás a Felhívás alábbi pontjait érinti:

  • 4.3 „A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” pont
  • 5.3 „A támogatás mértéke, összege” pont
  • 5.5 „Az elszámolható költségek köre” pont