2017 június 7.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus hálózatok fejlesztése” című (VEKOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosult:

Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben az első mondat kiegészítésre került.

Az 1.3. A támogatás háttere fejezetben a meghirdető szervezet neve módosult.

A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek és a 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezetek kiegészültek a bevezető szövegrésszel.

A 3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet bevezető szövegrésze, valamint az Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó hivatkozás módosításra került.

A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. 5. Parkolóhely építés, felújítás esetén az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése szövegrész kiegészítésre került a Parkolóhely építés, felújítás esetén szövegrésszel.

A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezet első bekezdése módosult.

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetben módosultak a konzorciumi partnerségre vonatkozó előírások.

A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontban a benyújthatóság kezdő napja 2017. június 8-ról 2017. június 16-ra módosult.

A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezet kiegészült a döntéshozatalra vonatkozó rendelkezéssel.

A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 1. fejezete kiegészült a c) ponttal.

Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezetben módosult a II. Építéshez kapcsolódó költségek megnevezése, a II. pontban a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektekre vonatkozó rendelkezések.

Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészült az elszámolható költségek alátámasztására, illetve a kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalmára, a piaci ár igazolására vonatkozó rendelkezésekkel.

Az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezet kiegészült az utolsó bekezdésben található rendelkezéssel.

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre fejezet kiegészült az a) ponttal.

A 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet kiegészült a kategória-besorolással és módosultak a csatolandó dokumentumok típusai.

A 8. A felhívás szakmai mellékletei pont kiegészítésre került.