2017 május 22. 14:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 3.9 Biztosítékok köre fejezet 2. bekezdése módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet utolsó két bekezdése került pontosításra.

A felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

A Támogatói okirat Támogatás jogcíme bekezdés g) pontja módosult.

- Kiegészült továbbá a 3. oldal a következő mondattal: „A támogatott tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímre, elszámolható költségekre és konzorciumi igénylésre vonatkozó adatokat a támogatói okirat 4.… melléklete tartalmazza.”

- A Biztosítékadási kötelezettség bekezdés kiegészült a következővel: „ Az ÁÚF 6. pontjában foglaltak szerint a Kincstár – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (4) bek.-vel összhangban - felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.”