2018 január 30. 16:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosítása az alábbi fejezetek érinti:
- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezet

A felhívás 12. számú, Állami Támogatások Feltételrendszere című melléklete a jogszabályi változásoknak megfelelően módosult.