2016 szeptember 8. 13:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című (TOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás módosításra a jogszabályváltozások, technikai pontosítások és az önkormányzatok valamint az önkormányzat hivatala közötti – a saját teljesítés vonatkozásában – speciális helyzet rendezése miatt került sor. Valamennyi módosítás a támogatást igénylők számára kedvezőbb feltételeket teremtenek.

1)    Felhívás 3.8 Önerő pont pontosításra került.

2)    Az 5.4 Előleg igénylése pont első bekezdése megváltozott és a pont kiegészítésre került egy szállítói előlegre vonatkozó bekezdéssel:

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás  
50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 75 %-a kutatás-fejlesztés esetén,
c) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ca) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
cb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.”

3)    A Felhívás 5.5 pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel:

„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”

4)    Az 5.6 pont kiegészítésre került az alábbi pontokkal valamint a saját teljesítésre vonatkozó rész áthelyezésre került az 5.5 pont alá:

„A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01. Vége: 2020. december 31.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás esetében e-beszerzés funkció használata nem releváns.”