2016 október 13. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című (TOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás.

1)    A Felhívás 3.2 pontjában az 1. mérföldkőnél szabályozott szimulációs modellezés készítés elhagyhatósága a kevesebb, mint 5000 fős településekről, kevesebb, mint 10 000 fős településekre módosult, illetve a 250 millió Ft-os projektösszköltség 500 millió Ft-ra emelkedett.  

2)    A Felhívás 5.4 pontjából az alábbi szöveg törlésre került: A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.

3)    A Felhívás 5.4 pontja kiegészítésre került az alábbi szabályozással: A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

4)    A Felhívás 5.7 pontja kiegészítésre került az alábbi lehetőséggel: Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 15,5 %-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani. (Az ingatlanvásárlás költségtípusra való átcsoportosítás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy 10% feletti átcsoportosítás parlagon heverő területek esetén lehetséges és olyan, korábban ipari hasznosítású területek esetén, amelyeken épületek találhatók, ebben az esetben a felső korlát maximum 15%-ra emelhető. Kivételes és kellően indokolt esetben a környezetmegőrzést szolgáló fejlesztések tekintetében ez a korlátozás az említett százalékarányoknál magasabb is lehet.)